Nieuws en recensies


Informatie- en meedenkavond dorpshuis - vrijdag 23 maart 2018

Op vrijdagavond 23 maart jl. is voor de bewoners van Pieterburen, Broek en Wierhuizen een avond georganiseerd waarop informatie is gegeven over de renovaties, de verduurzaming en de positie van het dorpshuis in Pieterburen. De belangstellenden die op deze avond af waren gekomen, kregen in eerste instantie informatie over de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen die ik de komende periode aan de orde zullen zijn. Zo moet het dak gerenoveerd worden, de goten en ander zinkwerk en de ventilatie moeten aangepakt worden. Daarnaast is het bestuur bezig met het verduurzamen van het dorpshuis. Er wordt nagedacht over het plaatsen van een warmtepomp, zodat de verwarmingsketel  van het gas kan, waardoor het energieverbruik naar beneden kan en de CO2-uitstoot gereduceerd wordt. Om de extra energie die hiervoor nodig zal zijn te kunnen genereren, moeten er meer zonnepanelen geïnstalleerd worden. Ook zal aandacht besteed moeten worden aan de spouwmuurisolatie. Deze zaken zijn onder één noemer weer te geven als het project Duurzaam (Onder) Dak.

Om deze zaken te kunnen bekostigen, heeft het bestuur een projectplan geschreven dat komende week ingediend zal worden bij een aantal fondsverstrekkers. Vanaf september a.s. zullen we aan de slag gaan met de aanpak van bovengenoemde zaken, waarbij de fondsenverstrekking natuurlijk wel bepalend is voor de uitgebreidheid hiervan. Vorig jaar is er van het dorpshuis een WMO-scan gemaakt. Dat wil zeggen dat er bekeken is welke behoeftes en welke mogelijkheden/kansen er in Pieterburen e.o. liggen op gebied van maatschappelijk ondersteuning. Het was de bedoeling dat de uitkomst van deze scan vrijdagavond ook besproken zou worden, maar door een aantal technische problemen bij de verwerker van de scan (Vereniging Groninger Dorpen), hadden we die nog niet in ons bezit.

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen

Het tweede gedeelte van de avond is besteed aan het peilen bij de aanwezigen hoe het nu met de functies van het dorpshuis is gesteld en hoe we verder kunnen gaan het dorpshuis te ontwikkelen. De aanwezigen hebben goed meegedacht en ideeën geponeerd over welke zaken wij vooral niet moeten veranderen, en zijn ook met nieuwe voorstellen gekomen.


 

Daarnaast zijn er "tips and tools” gegeven waar het bestuur en natuurlijk ook de vrijwilligers/medewerkers in de komende maanden/jaren mee aan de slag kunnen. Meer foto's staan in het fotoalbum 'Activiteiten 2018'


Terug naar de vorige pagina >