Nieuws en recensies


10 mille van Oranje Fonds voor dorpshuis - maandag 16 april 2018

Afbeelding invoegen
 
Het Oranje Fonds steunt het dorpshuis met een bijdrage van maximaal € 10.000, ter realisatie van het project Duurzaam Onder Dak.

Het project omvat een dakrenovatie, aanpak van zink, goten en ventilatiewerk, spouwmuurisolatie, aanschaf warmtepomp en zonnepanelen. Het Oranje Fonds is het eerste fonds, dat thans een bedrag heeft toegekend. Er lopen nog verschillende aanvragen voor financiering, bij andere fondsen en bij het programma Elk Dorp Een Duurzaam Dak.

Annelies Borchert, voorzitter van het dorpshuis, vertelt: "Wij liggen met ons dorpshuis in het aardbevingsgebied van Groningen. Het is daarom ook zo belangrijk en positief dat we met de realisatie van het project kunnen meewerken aan de energietransitie: warmtepomp(en) erin en gas eruit." Doel van de investering is om het gebouw van het dorpshuis te verduurzamen, d.w.z. toekomstbestendig (perspectief 20-30 jaar), multifunctioneel (brede inzetbaarheid) en energiezuinig (minder CO2 en lagere kosten. Het achterliggende doel is het vergroten van de leefbaarheid en onderhouden van de sociale cohesie in het dorp. Het dorpshuis werkt aan een bredere inzet van de mogelijkheden van het ontmoetingscentrum, met initiatieven voor ouderen zodat zij langer zelfredzaam kunnen zijn en in Pieterburen kunnen blijven wonen.

 
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a.gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar


Terug naar de vorige pagina >