Nieuws en recensies


Programma Lustrumfeest 28 september - dinsdag 10 september 2019


Op 28 september 2019 vieren wij dat het Dorpshuis Pieterburen 5 jaar bestaat. Iedereen is van harte welkom om dit feest mee te vieren! Al 5 jaar laten bewoners zien wat ze het goed kunnen: een dorpshuis runnen, activiteiten aanbieden en mensen over de vloer halen. Merkbaar is dat er veel contact is tussen bewoners onderling doordat mensen elkaar ontmoeten en leren kennen in het dorpshuis.

Programma:
15.00: ontvangst met een glaasje Prosecco
15.10: feestrede door de voorzitter van het dorpshuis: Annelies Borchert
15.15; start van de activiteiten:
* schilderen
* biljarttoernooi
* stoeptekenen voor de kinderen
17.00; Gronings volkslied zingen
17.15; start Walking diner met een speurtocht (bijdrage €10,-p.p.)
18.00; live muziek
   

Meer info en/of aanmelden voor de activiteiten en het Walking Diner kan tot 23 september 2019 via: info@dorpshuispieterburen.nl
Het Gronings volkslied bestaat dit jaar 100 jaar en alle Groningers worden opgeroepen om het volkslied te gaan zingen om 17.00 uur. Wij als dorpshuis willen hier graag gehoor aan geven en zingen daarom om 17.00 uur op het plein voor het dorpshuis het volkslied. Mocht u verhinderd zijn om met ons het lustrum te vieren maar wel in de gelegenheid bent om het volkslied te zingen om 17.00 uur dan nodigen wij u daarvoor van harte uit.

Ter herinnering aan de eerste 5 jaren van het dorpshuis is er een verjaardagskalender gemaakt. Deze kunt u inzien en kopen op 28 september in het Dorpshuis.

Wij hopen u te ontmoeten op 28 september in ons dorpshuis.

De lustrum commissie,
Wil Boekbinder, Margreet Bakker, Hans Barends en Rita Vegter


Terug naar de vorige pagina >