Nieuws en recensies


Dorpenoverleg Pieter - donderdag 30 januari 2020


 
Uit: Digitoal Nijsblad Groninger Dorpen, januari 2020 
 
Dorpencontactambtenaren bij elkaar in het dorpshuis van Pieterburen.
In 2012 organiseerden Groninger Dorpen en de Vereniging van Groninger Gemeenten voor het eerst een dorpencontactambtenarenoverleg. Maar inmiddels heeft elke gemeente zulke functionarissen in dienst. Ze onderhouden het contact in het veld en vormen een schakel tussen de bewoners/burgers/dorpsorganisaties en de gemeentelijke organisatie. Het overleg voorziet dus in een groeiende behoefte.

Afgelopen jaar zijn Groninger Dorpen, de VGG en de ambtenaren bij elkaar op bezoek gegaan, om naast de uitwisseling over werkwijze en ervaringen ook wat van ieders praktijk in de dorpen mee te krijgen. Zo waren we donderdag 30 januari te gast in Pieterburen. De bestuursleden van het Dorpshuis vertelde hoe zij hun dorpshuis hebben weten te realiseren, mede dankzij het bijzondere verdienmodel met B&B functie. Daarnaast mochten we een blik werpen in de mobiele bakkerij in aanbouw van Eenvoud&Stoet.

Het dorpenteam van gemeente Het Hogeland lichtte toe hoe zij zich samen inzetten voor de 52 dorpen binnen hun gebied. En in januari jl. is daar het dorpsbudget nog aan toegevoegd. De dorpen van Het Hogeland krijgen jaarlijks samen 9 ton te besteden aan initiatieven met draagvlak. Het is eerst nog even een zoektocht hoe je het draagvlak precies aantoonbaar maakt. De dorpen van Delfzijl hebben daar goed hun weg in gevonden. En zo werd het weer een middag met veel nuttige uitwisseling…


Terug naar de vorige pagina >