Nieuws en recensies


Bestuur Dorpshuis stopt per 1 oktober 2024 - woensdag 1 november 2023

Bron: Interview Pieterbuurster Dorpskrant, november editie 2023, Catrien Seite
"Deze keer geen bewoner(s) van een woonhuis, maar het bestuur van het Dorpshuis. Dat gebouw staat er sinds 1950, maar werd in 2014 officieel in gebruik genomen als Dorpshuis. En sinds die tijd zijn Annelies Borchert en Rita Vegter als bestuurder betrokken bij het reilen en zeilen van dit huis. In 2017 kwam Chris Baarveld erbij, in de periode dat hij nog werkte. Nu het bestuur graag iets bekend wil maken, is de Pieterbuurster Dorpskrant daarvoor de meest logische plek. Dan leest iedereen die hierop geabonneerd is hetzelfde verhaal."

 

  Rita, Annelies en Chris vinden het namelijk tijd voor iets anders en hebben besloten om te stoppen met hun functie in het Dorpshuis. Niet morgen of volgende week, maar uiterlijk per 1 oktober 2024. Eén van de belangrijkste overwegingen is dat ze plaats willen maken voor jongere mensen, of gewoon misschien voor andere mensen. Met andere ideeën, met andere wensen. Rita: ‘We hebben het met liefde en plezier gedaan en we hebben het goed voor elkaar in het Dorpshuis en voor zijn bezoekers. Maar het is een mooi moment om het stokje over te dragen.’ Annelies vult aan: ‘Voor ons is het helder nu en we willen graag dat iedereen dat weet. We zoeken een toekomst voor dit huis van het dorp. Er zijn nu voldoende activiteiten. Wat zou wenselijk zijn voor de toekomst? Voor mij was het leukste dat je altijd met mensen werkt en je kunt kiezen wat je wilt organiseren.’ Daarom is het ook goed als er nu anderen komen, met misschien andere keuzes.

De mensen die in een vroeg stadium waren betrokken bij het Dorpshuis, hebben altijd veel werk zelf gedaan. ‘We zijn ook trots dat we veel subsidie hebben gekregen en al dat geld hebben we in het pand gestopt. Er is vloerverwarming, een warmtepomp, zonnepanelen en binnenkort komt er nog een zonneboiler onder het dak. Het was heel spannend of het allemaal zou lukken en het is heel bevredigend dat het goed is gekomen,’ zegt Annelies. En volgens Rita is het aanvragen van subsidie iets waar je ‘vanzelf inrolt. Je krijgt ook heel veel mails van instanties om je ergens attent op te maken.’ Inmiddels noemen ze zichzelf ‘een geoliede machine’. Iedereen in het bestuur heeft zo zijn vaste taken, wat niet wil zeggen dat ze overal hetzelfde over denken of dat ze altijd alles zelf willen doen. ‘Dat kunnen ook anderen doen. Alleen voor de schoonmaak hebben we een vaste vrijwilliger die daarvoor een vergoeding  krijgt.’ 
Kortom: het Dorpshuis is met het huidige bestuur en de huidige activiteiten een gezond 'bedrijf', dat ook nog kan sparen voor onderhoud en de schoonmaak. In de eerste plaats probeert het Dorpshuis een verbinding te leggen. Rita ziet dat terug bij de diverse activiteiten. ‘Dat je dat kunt doen voor de mensen en dat ze je dan na afloop bedanken. Dat is mooi om te doen.’

Maar waar het nu om gaat: wat moet het Dorpshuis van de toekomst zijn? Veel mensen verwachten van het bestuur dat zij alles regelen en dat het Dorpshuis altijd open is. De drie bestuursleden zijn benieuwd hoe dat straks zal uitpakken. Feit is ook dat voor een aantal activiteiten, zoals de Eettafel bijvoorbeeld, vaak dezelfde groep mensen aanwezig is. Dat is natuurlijk niet erg, maar het zou fijn zijn als de groep zich verjongt of vernieuwt. Annelies: ‘En de biljartclub, de yogaclub, de repetities van de Waddenwichter, het koor op maandagavond en de muziekrepetities, het zijn allemaal dorpelingen met een specifieke hobby.’ Externe partijen weten het Dorpshuis inmiddels ook goed te vinden. ‘De gemeente, maar ook andere instanties houden hier regelmatig bijeenkomsten al dan niet met een catering van ons. E.e.a. zorgt daarmee lekker ook voor extra inkomsten.’ Het overdragen van het Dorpshuis is iets wat nodig is, maar ook moeite zal kosten. Chris verwoordt het zo: ‘We zijn toch min of meer schatplichtig aan het Dorpshuis. Het is het erfgoed van alle vrijwilligers die op hun eigen wijze hun steentje eraan bijgedragen hebben. Wij staan open voor nieuwe mensen en hun ideeën.' Er ligt nu een draaiboek klaar voor alles, waardoor je een goed beeld krijgt van alle activiteiten die er zijn en de bezoekersaantallen.

Een warme overdracht van het Dorpshuis zou het mooiste zijn en het huidige bestuur werkt daar graag aan mee. Terug naar de vorige pagina >