Algemene informatie

Disclaimer website
Middels het gebruik van de op deze website aangeboden diensten, wanneer u zowel leest als schrijft, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer, de regels en privacyverklaring. 

Algemeen
De informatie op deze website is zo zorgvuldig mogelijk door de redactie samengesteld. Ook wordt geprobeerd de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Wij geven nadrukkelijk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. Wij verzoeken u daarom bij twijfel contact op te nemen. 

Gebruik website
Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruiken van deze website. 

Intellectueel eigendom
De teksten van deze website mogen, alleen met bronvermelding, zonder voorafgaande toestemming worden overgenomen. 

Privacyverklaring van toepassing
Op 25 mei 2018 is in Nederland de nieuwe privacywetgeving 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' ingevoerd. Deze is ook van toepassing op vrijwilligersorganisaties. De wet dient ter bescherming van persoonsgegevens en hun verwerking. Het moet duidelijk zijn waarvoor een organisatie persoonsgegevens nodig heeft (doel), gebruikt en bewaard (verwerking), en aan wie persoonsgegevens verstrekt worden (delen). Dorpshuis Pieterburen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten op de website, zoals het abonneren op de nieuwsbrief, kopen of reserveren van theatertickets en/of omdat u gebruik maakt van het contactformulier. Ook publiceren wij regelmatig foto's van activiteiten op de website waarop bezoekers deels of volledig herkenbaar zijn. Publicatie van foto's of filmpjes mag op geen enkele manier schadelijk zijn voor afgebeelde personen. Lees meer hierover in de Privacyverklaring van het dorpshuis.


Klik hier om terug te keren naar de homepage.