Algemene informatie

Realisatie dorpshuis

December 2010 heeft een initiatiefgroep voor de eerste maal gesproken om een dorpshuis te realiseren. Een eigen ontmoetingscentrum in het voormalige kerkgebouw aan de Hoofdstraat 105 te Pieterburen. Het vertrek van het Wadloopcentrum naar Lauwersoog bood een unieke kans dit verder vorm te geven. Vier vrouwen gingen samen dit avontuur aan. Vier jaar hebben zij samen gewerkt aan de vorming van het dorpshuis. Met hulp en bijdragen van velen. Met een prachtig eindresultaat. Een ondernemend en actief dorpshuis in Pieterburen, dat op 3 oktober 2014 officieel is geopend door Herwil van Gelder - wethouder van de gemeente De Marne - en Mineke Venhuizen - de oudste inwoonster van het dorp.
 
PROJECT 2011-2014
 
 

 

Procesbegeleiding

De Koninklijke Heide Maatschappij heeft van mei 2011 tot juli 2012 voor de procesbegeleiding van het opzetten van een dorpshuis kennis en kunde beschikbaar gesteld in de persoon van Wim Koeneman.
Foto: Wim

 

Kerngroep

De kerngroep voor het ontwikkelen van de plannen voor een dorpshuis is ingesteld na de eerste dorpsavond in juli 2011. De eerste verkenningen werden zeer positief ontvangen door de dorpsbewoners. De kerngroep werd gevraagd de plannen verder uit te werken.

De samenstelling van de kerngroep bestaat uit Annelies Borchert, Annemarie Smits, Hanny Hiddema, Rita Vegter en de procesbegeleider Wim Koeneman. De dames van de kerngroep vormden vanaf november 2011 tevens het bestuur van de stichting Dorpshuis Pieterburen.

 

 


Foto v.l.n.r.: Anne Marie, Rita, Hanny en Annelies

In januari 2012 is het concept voor een dorpshuis voorgelegd in een tweede dorpsavond. Op basis daarvan heeft de kerngroep een projectplan uitwerkt ter realisatie van het dorpshuis. De resultaten hiervan zijn gepresenteerd tijdens de derde dorpsavond in juli 2012. De dia's van de presentatie van het projectplan staan opgenomen in een album onder Foto's.
 
Werkgroep bouwtechniek
 
Van februari tot juni 2012 is de werkgroep bouwtechniek aan het werk gegaan. Naast leden van de kerngroep hadden zitting Erwin van Iwaarden (architect Pieterburen), Jibao Li (international student Hanzehogeschool Construction Management of Real Estate), Vianne de Vrieze (student bouwkunde Hanzehogeschool) en Niek Kampinga (student bouwkunde Hanzehogeschool).
    Foto's v.l.n.r. Erwin, Niek, Vianne
 
Zij hebben de kerngroep ondersteund bij de uitwerkingen van de bouwplannen, tekeningen en technische berekeningen voor het uiteindelijke bouwplan.

De studenten van de Hanzehogschool hebben uiteindelijk zes onderzoeksrapporten opgeleverd: Gebouwanalyse, Programma van Eisen, Voorlopig ontwerp, Onderzoek energiebesparing, Definitief ontwerp en Haalbaarheidsonderzoek. Zij zijn in juni 2012 met het onderzoek afgestudeerd aan de Hanzehogeschool met het cijfer 7,5.
 
Fondsenwerving
 
Het bestuur heeft van mei 2012 tot en met juli 2013 gewerkt aan de financiering van het project. Subsidies moesten worden aangevraagd, fondsen aangeschreven, gesprekken gevoerd met financiƫle instellingen en vooral ook moesten er veel vragen beantwoord worden. En het harde werken werd beloond. Na de zomervakantie van 2013 was voldoende geld bijeen verzameld om het volledige project te kunnen gaan uitvoeren.
 
Aankoop kerk en aanbestedingstraject
 
Het eerste wapenfeit is de aankoop van het gebouw geweest op 10 juni 2013. Hiervoor is een hypothecaire lening afgesloten.
Met het pand in eigendom konden vervolgens de vergunningen voor verbouwing worden aangevraagd. In juni 2013 voor de aanbouw van de biljartuimte en in december 2013 voor de verbouwing van de beneden- en bovenetage. Beide vergunningen zijn begin 2014 door de gemeente De Marne verleend.
 


Foto: Livius
 
Vanaf juni 2013 is ook het aanbestedingstraject voor de bouw gestart. Opnieuw een intensieve periode voor het bestuur van het dorpshuis. Offertes vragen, onderhandelen en selecteren van de bouwpartners.
 
Het bestuur is daarbij ondersteund door Livius Juk en zijn Bouwtechnisch Bureau uit Uithuizen. Hij heeft een uitvoerige prestatie-omschrijving opgesteld en de aanbesteding van de leverancier mee begeleid tot en met de ondertekening van het aannemerscontract op 20 januari.
 
Zijn rol is vanaf dat moment verlegd naar de bouwbegeleiding en het voorzitten van de bouwvergaderingen met het bouwbedrijf en bestuur.

Verbouwing

Bouwbedrijf Mulder uit Nieuwolda heeft de verbouwing van het dorpshuis en de 9 hotelkamers gerealiseerd. De aannemer is 3 februari 2014 gestart met de aanbouw van de biljartkamer.
Foto: Eerste steenlegging door voorzitter Annelies Borchert.
Links biljarters en bestuur, rechts bouwers
van Mulder

 

 


In de nieuwsbrieven is regelmatig informatie over de verbouwing verstrekt. Medio juli konden de vrijwilligers aan de slag om te verven en de boel af te werken. In september was het tijd voor schoonmaken en inrichten. Op 3 oktober 2014 was het dan zover. Het nieuwe dorpshuis was klaar en kon officieel worden geopend.

Meer foto's van de verbouwing staan in het fotoalbum 'Bouw 2014'. 

Sponsors bouw

De realisatie van het dorpshuis is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Scholten-Kammingafonds, VSB fonds, Oranje fonds, Stichting Doen fonds, Skanfonds, gemeente De Marne, Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden, Provincie Groningen Leader fonds, Waddenfonds, Nederlansche Aardolie Maatschappij en Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij.

 

 

Sponsors inrichting
 
De inrichting van het dorpshuis is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van De Keukenkampioen te Groningen, Bouwmarkt Winsum te Winsum, Vermeulen belettering, Hijlkema Binnen te Winsum en Appie Boelens te Pieterburen. Ook gaat onze dank uit naar alle donateurs, die hebben bijgedragen aan de 'Actie podium', om voor de theaterzaal flexibele podiumelementen te kunnen aanschaffen.