Nieuws en recensies


Toekomst Dorpshuis - zondag 21 januari 2024

Het huidige bestuur heeft aangekondigd op 1 oktober 2024 te gaan stoppen. Lees hier het interview dat de bestuursleden Annelies Borchert, Rita Vegter en Chris Baarveld hierover hebben gegeven. Vervolgens is in november en december vorig jaar in verband hiermee in het dorp een enquête uitgezet over de toekomst van het Dorpshuis en is op 18 januari erover een bewonersavond gehouden Hieronder volgt een korte uiteenzetting wat er die avond heeft plaatsgevonden. Het inhoudelijke verslag is nog in bewerking en wordt naar verwachting in de week van week 26 januari gepubliceerd. De enquête, enquêteresultaten en de stand van zaken zijn in hun geheel na te zien en na te lezen op deze website, in de rubriek Artikelen onder de noemers 'Artikel 20240118'

 
Bewonersavond Toekomst Dorpshuis, 18 januari 2024


 

Meer dan 50 dorpsbewoners waren op donderdag 18 januari bijeen om te praten over de toekomst van het Dorpshuis. Aanleiding vormde het aangekondigde vertrek van het huidige bestuur. Pieter Knol leidde de avond in met een kort verhaal over de vereniging Groninger Dorpen en hij sprak over de bijna 300 dorpshuizen in onze provincie, die hij ook allemaal persoonlijk goed kent. Aansluitend ging Annelies Borchert, voorzitter van het Dorpshuis, in op de actuele stand van zaken in Pieterburen Zij vertelde dat het Dorpshuis er goed bij staat qua onderhoud en qua financiën, dat er veel activiteiten plaatsvinden (220 in 2023) en dat ieder week zo'n 80 tot 120 bezoekers gebruik maken van het dorpshuis. Pieter presenteerde daarna de resultaten van de enquête, waarop liefst 77 bewoners hadden gereageerd en waarvan 93% een Dorpshuis in Pieterburen nodig vindt. Na de pauze bespraken de aanwezigen wat hun was opgevallen aan de enquêteresultaten. Dit droeg bij aan nieuwe vragen en er ontspon een levendige discussie over wat dat kan betekenen voor de toekomst van het Dorpshuis. Met een grote betrokkenheid van de mensen in de zaal kwamen suggesties voor veranderingen en vernieuwingen. Een groep van zo'n 12 personen gaat er nu eerst als 'denk-tank' verder mee aan de slag.


Terug naar de vorige pagina >